Setkání/Encounter 2017

DIVADELNÍ FAKULTA JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ
POŘÁDÁ 27. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU DIVADELNÍCH ŠKOL

SETKÁNÍ/ENCOUNTER

28. BŘEZNA - 1. DUBNA 2017

POŘADATEL

DIVADELNÍ FAKULTA JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

MOZARTOVA 1
622 15 BRNO
DIFA.JAMU.CZ

partner-encounter partner-encounter

International Visegrad Fund project partners:

partner-encounter partner-encounter partner-encounter