Setkání/Encounter 2017

DIVADELNÍ FAKULTA JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ
POŘÁDÁ 27. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU DIVADELNÍCH ŠKOL

SETKÁNÍ/ENCOUNTER

28. BŘEZNA - 1. DUBNA 2017

CZ |  EN

Hledáme představení do Off-programu!

Vyplňte a pošlete přihlášku do 17.2.2017 a využijte možnost odprezentovat vaší inscenaci mezi off-programovými představeními na Mezinárodním festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER.

POŘADATEL

DIVADELNÍ FAKULTA JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

MOZARTOVA 1
622 15 BRNO
DIFA.JAMU.CZ

partner-encounter partner-encounter

International Visegrad Fund project partners:

partner-encounter partner-encounter partner-encounter