TÉMA

Hard Choices?

Informační přetlak, ve kterém žijeme, nám sice nabízí možnost výběru, každodenně jsme ale atakováni spoustou zpráv, ve kterých je potřeba se zorientovat. „HARD CHOICES?“ tematizuje právě tento fenomén, který se stal neoddělitelnou součástí soudobé společnosti. Jedinec je konfrontován s nejrůznějšími názory, které mu na jedné straně velkoryse otvírají pole myšlení, stejně tak jako je na straně druhé zase rychle zavírají.

Určujícím faktorem je dnes informace a její hodnota a rychlost. Výběr informací se děje na vícero úrovních, které do větší míry stále ovlivňuje sám jedinec. V období radikalizace, ať už politické, kulturní, nebo náboženské je však vyvíjen o to větší tlak na formování vlastního názoru, který je stejně tak podstatný, jako ranní hygiena. Utvářet si komplexní obraz světa prostřednictvím vlastního kritického myšlení a nestávat se ovcí, která přijímá jen jeden kanál informací, je esencí vlastního bytí. Kvalitní informace, které se alespoň přibližují objektivitě, jsou mnohdy opravdu těžko k nalezení a člověk je tak vystavován tlaku, při kterém se musí rozhodnout, čemu věřit. Pro část z nás je proto stále jednodušší a pohodlnější spokojit se s mainstreamovou informací.

Divadlo je médiem, které se, podobně jako jiné sdělovací kanály, snaží dobu reflektovat a svými vyjadřovacími prostředky tlumočit vlastní názor. V konkrétních meznících umělecké tvorby autor častokrát lavíruje mezi ohraným – a osvědčeným – titulem a autorským představením. Mezi známým dramatikem a čerstvým absolventem, nebo mezi divadlem dokumentárním a žánrem site specific. Proto „HARD CHOICES?“, volba je totiž vždy směrodatná, ať už na úrovni umělecké, nebo běžného života.

Do jaké míry jsou mladí umělci, pocházející z různých prostředí a kultur, stiženi tímto fenoménem a jaké prostředky volí pro svoji výpověď, je, zdá se, zásadní. Existuje nějaký společný jmenovatel, který je pro začínající tvůrce v předimenzované společnosti totožný? Byť autentický, pravdivý, svobodný, řemeslně zručný nebo provokativní, inspirativní, poslušný...?

Také o tom bude Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2017.

Vzhledem k tomu, že dramaturgie festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER je programově zaměřená na produkci vysokých škol z Evropy i celého světa, součástí čehož je přirozená diskuse o trendech a směřování konkrétní školy, či jednotlivce, dá se téma HARD CHOICES? vnímat ve vícero rovinách. Jednou z nich je těžký výběr dramaturgické rady, která je konfrontována asi s 50 produkcemi, vybrat ale může nanejvýše 15 z nich. Druhou optikou je divák, který se, hlavně na základě anotací, musí rozhodnout, na které představení si koupí lístek. Třetí optikou je tvůrce, který se ještě dávno před festivalem rozhoduje, jaký titul, a zejména proč, uvést.

Festival by se měl stát diskusní platformou, kde budou filozofové, sociologové a profesoři komentovat současnou politickou, ekonomickou a kulturní situaci. Kde „HARD CHOICES?“ tematicky zastřešuje například otázku migrace, blížících se voleb, BRexitu a s ním spojenou hrozbu ekonomického úpadku, kulturních trendů, a tak dále.

Divák by na festivalu měl více přemýšlet o váze svých rozhodnutí, které formují jeho vlastní život, a ve větším měřítku i život národa. Zpomalit, a analyzovat vlastní rutinu, přehodnocovat své estetické nároky, vnímat svá rozhodnutí jako křižovatku.

Alexandra Bolfová a Martin Hodoň

TOPlist