Ambasador festivalu

Emília Vášáryová

Nedílnou součástí festivalu je náš festivalový ambasador. Pro jubilejní 30. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER se stala ambasadorkou slovenská herečka Emília Vášáryová. Je nám velkou ctí mít na festivalu paní Vášáryovou, která roku 2010 obdržela čestný doktorát Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. 

Hlavním posláním ambasadorky festivalu je zastupovat festival, šířit dobré jméno festivalu a seznámit s ním veřejnost. 

Emília Vášáryová je slovenská herečka a absolventka studia herectví na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a zároveň je čestná doktorka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Během své divadelní kariéry se především angažovala v bratislavských divadlech, a to ve Slovenskom národnom divadle, Divadle Nová scéna či Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava.

Emília Vášáryová získala během své kariéry několik domácích, ale i mezinárodních ocenění. Mezi nejvýznamnější patří Český lev, Jin Jue Award, slovenské státní vyznamenání Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, slovenské státní vyznamenání Medaila za zásluhy, Cena Václava Havla, Cena Karla Čapka, DOSKY a mnohé jiné. V současnosti působí ve Slovenskom národnom divadle a jako pedagoška na VŠMU v Bratislave

Foto: Martin Črep


Milí priatelia, milí divadelníci, 

pred 30 rokmi Novembrová revolúcia naplnila svoje poslanie, priniesla slobodu, otvorila hranice, stali sme sa súčasťou Európy – sveta. 

Sloboda a demokracia priniesla aj 30 rokov slobodného festivalu. „Setkávání se“ – stretnutí – encounter.

Krásne jubileum – vzácne jubileum. 

30 rokov, počas ktorých aj divadlo prechádzalo výraznými zmenami, ale prežíva najmä kvôli základným princípom a základným myšlienkam, prečo vzniklo a prečo určite „nezhynie“.  Živý človek pred živými ľuďmi, živý človek so živým človekom na javisku, vzájomný kontakt, autenticita, neopakovateľnosť chvíle. 

A prostredníctvom stretnutia divadelníkov z rôznych krajín, stretnutí s divákmi, spoznávania sa navzájom, vzájomnej konfrontácie, môžeme mať radosť z toho, že umenie ako túžba po slobode, sa naplnila, že aj divadelné umenie spôsobí, že my ľudia, máme možno múdrejší, krajší, veselší, ušľachtilejší život. Nech žije stretávanie, nech žije Brno so svojím festivalom ďalších aspoň 30 rokov. 

Chráňme si, strážme si slobodu. 

Emília Vášárýová