Kontakt

Lucie Ošmerová

Studentská koordinátorka

lucie.osmerova1@gmail.com

Aneta Tkadlecová

Ekonomka

Vedoucí sekce Fundraising

tkadlecovaaneta98@gmail.com

Helena Gricová

Vedoucí sekce Porota, soubory, hosté

participants@encounter.cz

Lucia Jakubíková

Vedoucí sekce Média

media@encounter.cz

Barbora Svorová

Vedoucí sekce Propagace

bara.svorova@gmail.com

Filip Horn

Vedoucí sekce OFF Program

filiphorn@gmail.com

Vendula Calábková

Logistička

vendula.calabkova@gmail.com

Divadelní fakulta JAMU v Brně,
 Mozartova 1, 662 15 Brno,
difa.jamu.cz
+420 542 591 300