DISKUZE O PŘEDSTAVENÍCH

Nedílnou součástí festivalového programu jsou diskuse o proběhlých představeních. Poskytují prostor pro setkání (diváků, účastníků festivalu, tvůrčího týmu, herců, poroty, …) a debatu, otázky a témata, která s představením souvisí. Diskuzí účastníky provádí dva moderátoři. Na místě je zajištěno drobné občerstvení. 

30/03/2023 | 9:30-12:00 | DF JAMU | Místnost 202

Žebrácká opera aneb Kauza vyližmetr | Stand-up. Monodrama by Aleksandra Gosławska | LYSISTRATA | Miss Brexit

31/03/2023 | 9:30-12:00 | DF JAMU | Místnost 202

The Earthquake Concert | Cannibals | Next Level

1/04/2023 | 9:30-12:00 | DF JAMU | Místnost 202

Loupežníci | Júl: Na motívy hry Ivana Vyrypajeva | Tartuffe | ERLKING