Diskuze

Ani online varianta festivalu nám nezamezí možnosti diskutovat nad inscenacemi v hlavním programu.

Diskuze budou probíhat formou videorozhovoru mezi tvůrci a moderátorem.
Diskuze budeme přenášet na Youtube, kde se budete moci zapojit i vy a to formou dotazů či připomínek.

Diskuze budou probíhat každý den festivalu 24. – 27. 3. od 14 hodin.

14:00 Diskuze vol. 4 DREAMLESSLAND, THE SHAPE OF THINGS