Divadla

HaDivadlo

HaDivadlo je divadelní scéna sídlící v Brně. Divadlo bylo založeno v polovině sedmdesátých let v Prostějově. Od počátku se profilovalo jako scéna vyhraněné autorské poetiky, náročné dramaturgie a silných tvůrčích osobností. Tento charakter dal divadlu režisér Svatopluk Vála, a to za spolupráce s dramaturgem Josefem Kovalčukem, s nímž po Válově odchodu poetiku divadla rozvíjel i další výrazný režisér, Arnošt Goldflam. Původně Hanácké divadlo se transformovalo do HaDivadla a v polovině 80. let se přesunulo do Brna, kde se stalo součástí Centra experimentálního divadla (CED), společně s Divadlem Husa na provázku.

Foto: Jakub Holas


Divadlo Husa na provázku

Divadlo Husa na provázku patří k předním českým divadelním scénám. Divadlo Husa na provázku sídlí v Brně na Zelném trhu. Uměleckým šéfem byl dlouhodobě Vladimír Morávek (2005–2017), kterého v roce 2019 vystřídala Anna Davidová. Soubor funguje od roku 1967, kdy tehdy skupina studentů z JAMU pod vedením Bořivoje Srby začala experimentovat s divadelními tvary. Od roku 1968 soubor působil pod záštitou Domu umění města Brna.
Poetiku tohoto divadla – hnutí charakterizují důrazy na rozvíjení jedinečného dědictví takzvané nepravidelné dramaturgie, sílu imaginace a sdílenou tělesnost. Při své práci staví na svobodě projevu, otevřenosti dialogu a názorové pluralitě a prostřednictvím svých produkcí dlouhodobě usiluje o šíření těchto hodnot a kultivaci středoevropské občanské společnosti.


Studio Marta

Studio Marta je divadelní scéna DF JAMU, ve které působí studenti ateliérů Divadelní fakulty JAMU jako členové inscenačních týmů či jako absolvující studenti. Divadelní studio zde vybudovali studenti a pedagogové školy a začalo působit v roce 1952, pět let po formálním vzniku samotné JAMU. V letech 19901991 prošlo Studio Marta celkovou rekonstrukcí podle návrhu ing. arch. Jana Konečného. Vychází z koncepce variabilní divadelní dílny s měnitelným prostorem. 

Nosný pilíř divadelní sezony pak představují absolventské projekty 4. ročníku Ateliéru činoherního herectví a také inscenace Ateliéru výchovné dramatiky Neslyšících a Ateliéru fyzického divadla. Nepřehlédnutelnou událostí sezony je Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER.


Divadlo na Orlí

Divadlo na Orlí je jako nová divadelní scéna Janáčkovy akademie múzických umění v Brně v provozu od roku 2012. Kulturnímu Brnu nabízí variabilní scénu mladého umění a k současné architektonické podobě města přispívá zástavbou proluky z doby 2. světové války moderní budovou z ateliéru brněnských architektů Pavla Rady a Milana Raka. 

Posláním Divadla na Orlí je poskytnout prostor pro výuku studentů Hudební a Divadelní fakulty JAMU, a to zejména v oblasti hudebně–dramatického divadla, tedy především opery a muzikálu – ale samozřejmě i všech dalších hudebně–dramatických žánrů, jaké v současném divadle vznikají. V Divadle na Orlí vzniklo špičkově vybavené pracoviště v oblasti strojních, zvukových a světelných jevištních technologií, které umožňují studentům připravovat se na profesionální kariéru v prostředí odpovídajícím současným světovým trendům. Působí zde absolventské ročníky všech uměleckých, manažerských i technologických studijních oborů. Výuka se realizuje především formou umělecké tvorby při vzniku absolventských představení, zdejší aktivity však představuje i řada jiných projektů, které naplňují vlastní poslání tohoto školního pracoviště JAMU. Kromě využití školními aktivitami lze jednotlivé prostory divadla pronajmout ke komerčním účelům