ENC: TALK

29/03/2023 | 17:30-19:30 | Business park Vlněna

ENC: TALK je prostorem pro představení a přiblížení jednotlivých osobností festivalové poroty a otevření diskuze nad tématy, která jsou porotcům blízká a mohou rezonovat s dnešním obecenstvem.  

Aminata Keita | Feminista: Má nejnovější inscenace a téma zneužívání moci na VŠ

Sonia Murcia Molina | Umění bez hranic: Divadlo pro mládež jako vzdělávací a sociální nástroj

Sascha Kühne | Ticho

Bálint Antal | Koprodukční zkušenosti v divadelním vzdělávání; příležitosti pro univerzity, praktikující umělce a studenty

Jednotlivá vystoupení porotců bude následovat diskuze moderovaná Tomášem Oaklandem (studentem ateliéru RTDS) a bude prostor i pro dotazy publika.