#freeszfe diskuze

V důsledku nově přijatých zákonů v Maďarsku bylo odvoláno a vyměněno vedení budapešťské státní Divadelní a filmové akademie bez toho, aniž by byl kdokoliv ze zaměstnanců předem informován. Tato kauza, která rezonovala i maďarskými médii způsobila stávky studentů a pedagogů a vyvrcholila odchodem některých z nich.
V rámci této diskuze chceme přiblížit aktuální společenskou a politickou situaci v Maďarsku a potažmo i dalších středoevropských zemích. Spolu s představiteli iniciativy FreeSZFE chceme otevřít dialog na toto důležité téma. Důležité nejen z důvodu, že vyvolává mezinárodní otázky, ale také kvůli tomu, že rezonuje zejména v českém/středoevropském prostředí. Chceme na tyto problémy upozornit, zviditelnit je a snad i společně hledat nějaká řešení.
Diskuse bude probíhat v angličtině.