Ocenění

Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER má nesoutěžní charakter, nicméně v jeho rámci je udělováno několik ocenění. Mohou být uděleny 3 druhy ocenění konkrétním studentům za mimořádný umělecký výkon. Jsou jimi ocenění MARTA, Cena studentské poroty a Cena ředitele festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Ocenění neslouží k vytváření hodnotícího pořadí jednotlivých inscenací z hlavního programu festivalu, ale jejich prostřednictvím se vyzdvihují inspirativní a objevné umělecké počiny mladých divadelníků.

Ocenění MARTA je spjato s konkrétním uměleckým výkonem, tedy jako výraz uznání za mimořádné umělecké výkony studentů podílejících se na vzniku inscenací z hlavního programu přehlídky. 

Cena studentské poroty je udílena za svébytné užití inscenačních prostředků, originalitu a výraznou generační výpověď.

Cena ředitele festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER Ředitel festivalu má právo navíc podle svého uvážení udělit ocenění označené jako Ocenění ředitele festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Názor ředitele festivalu je nezávislý na mínění poroty. Ředitel festivalu není povinen cenu udělit.