Program

Otevřít všechny +
 • Úterý

  28/03/2023

 • Středa

  29/03/2023

 • Čtvrtek

  30/03/2023

 • Pátek

  31/03/2023

 • Sobota

  01/04/2023

 • Poslední roky ukázaly následující: co chce být na globalizovaném světovém trhu považováno za systémově relevantní, musí prokázat ekonomickou relevantnost. Nabízíme vám exkluzivní strategie a obchodní tajemství, jak můžete chytře a hravě ekonomicky fungovat jako divadlo a stát se nepostradatelnou součástí našeho světa.
  Hlavní program
  Cesta poroty

 • Muzikálová adaptace Žebrácké opery o prodejnosti světa, který rozkrádá sám sebe. Jaká jsou pravidla hry a kdo má moc? Kdo pracuje pro koho? Každý s každým, a přitom všichni proti všem. Jen tak se zvítězí nad pravdou a nenávistí. Slušnost a mravy stranou prosím, teď se obchoduje. Kurva, ticho, vládnem! Přijde den, kdy poctiví pochopí, že úspěch každé mise je vždy v kompromise Přijde den, kdy dojde dobrým lidem, že za každým velkým činem je shovívavost se zločinem!
  Hlavní program

 • Fragment recenze Karoliny Dąbrowské: Aleksandra Gosławska pomocí formátu stand-upu a motivu duchů minulosti, budoucnosti a přítomnosti (…) zavádí diváky do svého světa – předkládá hořkosladký příběh o své vlastní umělecké cestě. Z duchů se vyklubou nenápadné předměty – jednoprstá zimní rukavice, figurka Panny Marie nebo Vergiliovo obrovské ucho -, které díky Gosławské efektivní animaci ožívají na jevišti a vedou s hrdinkou dialog. Duchové hrdince ukazují, jak nedostatek sebedůvěry, negace vlastní hodnoty a schopností, stejně jako upřednostňování dobra umění před vlastním zdravím ovlivňují její život. Vyprávějí herečce o důsledcích takového jednání a předkládají jí také nejhorší scénář – vstup do Klubu 27 v příštím roce. V jejím případě však žádné stimulanty nebudou potřeba, stačí jí její životní styl. Gosławské monodrama v sobě spojuje hořkost pravdy o herecké profesi s roztomilostí vtipů, tak typických pro stand-up. Umělecká komika je však založena především na soucitu. Neúspěchy, které mladou umělkyni provázejí na cestě k vrcholu, se zdají divákům shromážděným v sále nesmírně povědomé. Většina lidí spjatých s uměním – snících o herectví nebo vykonávajících tuto profesi – se setkala s odmítnutím na castinzích, nepříjemnými poznámkami na svou adresu, opakovanými přijímacími zkouškami nebo upřednostňováním uměleckých ambicí před zdravím. (…)
  Hlavní program
  Cesta poroty

 • Pojďte s námi odstartovat festival! Již v úterý 28. 3. se Moravské náměstí rozzáří pod světly reflektorů a zaplaví ho vlna nadupané hudby. Ve společnosti skvělých muzikantů, lidí a se stánky s pitím po ruce odpálíme první párty festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2023! Jste připraveni?
  OFF: Program
  ENC: OPEN AIR STAGE
  OFF: Party

 • Muzikálová adaptace Žebrácké opery o prodejnosti světa, který rozkrádá sám sebe. Jaká jsou pravidla hry a kdo má moc? Kdo pracuje pro koho? Každý s každým, a přitom všichni proti všem. Jen tak se zvítězí nad pravdou a nenávistí. Slušnost a mravy stranou prosím, teď se obchoduje. Kurva, ticho, vládnem! Přijde den, kdy poctiví pochopí, že úspěch každé mise je vždy v kompromise Přijde den, kdy dojde dobrým lidem, že za každým velkým činem je shovívavost se zločinem!
  Hlavní program
  Cesta poroty

 • Rakousko-ruský režisér Ira Süssenbach pro toto představení přepracoval frašku „Earthquake-Concerto“, kterou původně napsal George Tabori (2002) pro „Berliner Ensemble“. Původní obsazení je redukováno na tři postavy, ale rozšířeno o smyčcový kvartet. Svět se točí, a přesto zůstává vše stále stejné. Všechno je stejné, ale horší. Život nedává smysl a přesto je to nejhezčí, co nám Bůh dal. Vydržet tuto dichotomii – kdo, když ne Tabori, by to mohl pochopit? Krátké shrnutí jeho života dává odpověď: narodil se v roce 1914 v Maďarsku, později emigroval do USA, ale od roku 1971 až do své smrti v roce 2007 se stal ústřední postavou evropského divadla. Za jiných okolností by se tyto tři postavy nikdy nepotkaly. Přesto jsou okolnosti takové, jaké jsou: Pohodový večer v psychiatrické léčebně naruší zlí hudební bohové, kteří postavám připravili otřesný zážitek. Ve společné snaze vypudit z mysli ztráty minulosti a obavy z budoucnosti se tři postavy baví neškodnými hrami, ale zadní vrátka do propasti lidské (a psí) existence si nechávají dokořán. Existenciální bolest a hledání intimity, bezpečí či inspirace vedou v tomto trojúhelníku „vězňů“ k překvapivým zvratům. Jak říká Shakespeare: „Milenci a šílenci mají tak vroucí mozky, Takové utvářející fantazie, které zachycují víc, než chladný rozum kdy pochopí. Šílenec, milenec a básník jsou všichni z představivosti.“ Inscenace se pohybuje na hranici mezi hrůzostrašným humorem a morbiditou potvrzující život a blíží se k hranici mezi absolutní svobodou a naprostým šílenstvím.
  Hlavní program

 • Rakousko-ruský režisér Ira Süssenbach pro toto představení přepracoval frašku „Earthquake-Concerto“, kterou původně napsal George Tabori (2002) pro „Berliner Ensemble“. Původní obsazení je redukováno na tři postavy, ale rozšířeno o smyčcový kvartet. Svět se točí, a přesto zůstává vše stále stejné. Všechno je stejné, ale horší. Život nedává smysl a přesto je to nejhezčí, co nám Bůh dal. Vydržet tuto dichotomii – kdo, když ne Tabori, by to mohl pochopit? Krátké shrnutí jeho života dává odpověď: narodil se v roce 1914 v Maďarsku, později emigroval do USA, ale od roku 1971 až do své smrti v roce 2007 se stal ústřední postavou evropského divadla. Za jiných okolností by se tyto tři postavy nikdy nepotkaly. Přesto jsou okolnosti takové, jaké jsou: Pohodový večer v psychiatrické léčebně naruší zlí hudební bohové, kteří postavám připravili otřesný zážitek. Ve společné snaze vypudit z mysli ztráty minulosti a obavy z budoucnosti se tři postavy baví neškodnými hrami, ale zadní vrátka do propasti lidské (a psí) existence si nechávají dokořán. Existenciální bolest a hledání intimity, bezpečí či inspirace vedou v tomto trojúhelníku „vězňů“ k překvapivým zvratům. Jak říká Shakespeare: „Milenci a šílenci mají tak vroucí mozky, Takové utvářející fantazie, které zachycují víc, než chladný rozum kdy pochopí. Šílenec, milenec a básník jsou všichni z představivosti.“ Inscenace se pohybuje na hranici mezi hrůzostrašným humorem a morbiditou potvrzující život a blíží se k hranici mezi absolutní svobodou a naprostým šílenstvím.
  Hlavní program
  Cesta poroty

 • Workshop se zaměřuje na potenciál tvůrčích zdrojů performera v procesu tvorby. Jedním z úkolů workshopu bude najít zdroje pro tvůrčí proces, které performerům umožní otevřít cesty k různým přístupům a neprobádaným souvislostem uměleckého materiálu. Prvotní podněty budou vycházet z anatomie pohybu a těla, z hry na hudební nástroje, z práce s textem i z objektu a materiálu.
  OFF: Workshopy

 • Budeme se věnovat akrobacii ve dvojicích a ve skupinách. Budeme pracovat s těžištěm a balancováním ve dvojicích, stavět lidské pyramidy, ale také využívat různé další akrobaticko-pohybové principy (kontaktní improvizace, taneční akrobacie, ikarské hry, banket, …). Budeme pracovat nejen na správné technice, ale také na kreativním přístupu k akrobacii a akrobacie se stane naším uměleckým vyjadřovacím prostředkem. Na kurz nepotřebujete partnera.
  OFF: Workshopy

 • V Anglii po brexitu už nejsou mladí evropští herci vítáni. Desítky let se snažili vymazat svou identitu, aby se přizpůsobili anglocentrickému průmyslu. Nyní jde o přežití. Pouze Miss Brexit bude mít dovoleno zůstat ve Spojeném království a realizovat svůj angloamerický sen. Co je však třeba udělat, aby se člověk stal Miss Brexit? Kdo bude schopen vymazat svou identitu a mluvit jako Brit, myslet jako Brit, žít jako Brit? Kdo bude ochoten vyměnit svou národní kuchyni za bramborovou kaši? Kdo ochotně zapomene na více než 20 let své existence ve prospěch příslibu prosperity? V tomto pořadu se setkáme se skutečnými lidmi s jedinečnými příběhy. Všichni řeší důsledky brexitu, který ovlivňuje jejich život v Anglii a jejich budoucnost jako umělců. Tato satira zkoumá boje migrantů po brexitu a odhaluje některé dopady kulturní asimilace pro naše budoucí generace.
  Hlavní program
  Cesta poroty

 • Fragment recenze Karoliny Dąbrowské: Aleksandra Gosławska pomocí formátu stand-upu a motivu duchů minulosti, budoucnosti a přítomnosti (…) zavádí diváky do svého světa – předkládá hořkosladký příběh o své vlastní umělecké cestě. Z duchů se vyklubou nenápadné předměty – jednoprstá zimní rukavice, figurka Panny Marie nebo Vergiliovo obrovské ucho -, které díky Gosławské efektivní animaci ožívají na jevišti a vedou s hrdinkou dialog. Duchové hrdince ukazují, jak nedostatek sebedůvěry, negace vlastní hodnoty a schopností, stejně jako upřednostňování dobra umění před vlastním zdravím ovlivňují její život. Vyprávějí herečce o důsledcích takového jednání a předkládají jí také nejhorší scénář – vstup do Klubu 27 v příštím roce. V jejím případě však žádné stimulanty nebudou potřeba, stačí jí její životní styl. Gosławské monodrama v sobě spojuje hořkost pravdy o herecké profesi s roztomilostí vtipů, tak typických pro stand-up. Umělecká komika je však založena především na soucitu. Neúspěchy, které mladou umělkyni provázejí na cestě k vrcholu, se zdají divákům shromážděným v sále nesmírně povědomé. Většina lidí spjatých s uměním – snících o herectví nebo vykonávajících tuto profesi – se setkala s odmítnutím na castinzích, nepříjemnými poznámkami na svou adresu, opakovanými přijímacími zkouškami nebo upřednostňováním uměleckých ambicí před zdravím. (…)
  Hlavní program

 • ENC: TALK je prostorem pro představení a přiblížení jednotlivých osobností festivalové poroty a otevření diskuze nad tématy, která jsou porotcům blízká a mohou rezonovat s dnešním obecenstvem. Aminata Keita | Feminista: Má nejnovější inscenace a téma zneužívání moci na VŠ Sonia Murcia Molina | Umění bez hranic: Divadlo pro mládež jako vzdělávací a sociální nástroj Sascha Kühne | Ticho Bálint Antal | Koprodukční zkušenosti v divadelním vzdělávání; příležitosti pro univerzity, praktikující umělce a studenty Jednotlivá vystoupení porotců bude následovat diskuze moderovaná Tomášem Oaklandem (studentem ateliéru RTDS) a bude prostor i pro dotazy publika.
  Hlavní program
  Cesta poroty
  OFF: Program
  Diskuze

 • Fragment recenze Karoliny Dąbrowské: Aleksandra Gosławska pomocí formátu stand-upu a motivu duchů minulosti, budoucnosti a přítomnosti (…) zavádí diváky do svého světa – předkládá hořkosladký příběh o své vlastní umělecké cestě. Z duchů se vyklubou nenápadné předměty – jednoprstá zimní rukavice, figurka Panny Marie nebo Vergiliovo obrovské ucho -, které díky Gosławské efektivní animaci ožívají na jevišti a vedou s hrdinkou dialog. Duchové hrdince ukazují, jak nedostatek sebedůvěry, negace vlastní hodnoty a schopností, stejně jako upřednostňování dobra umění před vlastním zdravím ovlivňují její život. Vyprávějí herečce o důsledcích takového jednání a předkládají jí také nejhorší scénář – vstup do Klubu 27 v příštím roce. V jejím případě však žádné stimulanty nebudou potřeba, stačí jí její životní styl. Gosławské monodrama v sobě spojuje hořkost pravdy o herecké profesi s roztomilostí vtipů, tak typických pro stand-up. Umělecká komika je však založena především na soucitu. Neúspěchy, které mladou umělkyni provázejí na cestě k vrcholu, se zdají divákům shromážděným v sále nesmírně povědomé. Většina lidí spjatých s uměním – snících o herectví nebo vykonávajících tuto profesi – se setkala s odmítnutím na castinzích, nepříjemnými poznámkami na svou adresu, opakovanými přijímacími zkouškami nebo upřednostňováním uměleckých ambicí před zdravím. (…)
  Hlavní program

 • Tartuffe je jednou z nejznámějších Molierových komedií. Viděli jsme ji milionkrát a všichni ji známe nazpaměť. Přesto je v této klasické hře ještě nespočet neprobádaných oblastí. Tvůrci nevnímají představení Tartuffe pouze jako text, který zpochybňuje náboženské pokrytectví, ale sděluje také o patriarchátu, ekonomické nerovnosti a jakémkoli druhu nedemokratické hierarchie. Hlavní posun ve vnímání se týká postavy Orgona. Moliérův postoj k postavě Orgona je poměrně sympatický. Přestože je Orgon tím, kdo má moc nad rodinou a v podstatě způsobuje její rozvrat, Moliere s jeho zaslepeností a hloupostí soucítí a na konci hry mu dává další šanci. No a tady se tvůrci představení vydali jinou cestou a na stejný problém jako Moliere se podívali jinými očima. Výsledný produkt je Tartuffe pro 21. století, který se zabývá novými postavami, žánry a styly. Tartuffe, který jede jako dobře namazaný stroj, jenž si razí cestu do propasti.
  Hlavní program

 • Jeden večer, tři dua. Ve středu se společně sejdeme v klubu Art Bar. Večerem plným extravagance a temných tónů nás budou provázet dua Berlin Manson (SK), Laokoon (CZ) a Blue Uandi (CZ). Troufnete si?
  OFF: Program
  OFF: Party

 • “Lysistrata” je komedie starořeckého dramatika Aristofana o neobyčejném činu ženy, který ukončí peloponéskou válku mezi Athéňany a Sparťany. Ženy změní dominantní mužský diskurz, když mužům odepřou sexuální výsady, aby je donutily k mírovému jednání. Postava ženy je představena jako “ničitelka války” ve společnosti, kde dominují muži, což určuje žánr hry – komedii. V našem případě témata, která v představení nastolujeme vzhledem k probíhajícím problémům, mění perspektivu žánru. Ukázalo se, že situace před rokem 411 př. n. l. koluje po staletí a v různých epochách se vyjadřovala různými formami. Mám na mysli roli žen ve věcech veřejného dění a rozhodující význam jejich jednání. Je škoda, že ženské pohlaví, které má tolik zkušeností z bojů a vítězství, musí i dnes bránit svou svobodu. Aristofanova hra vypráví o strategických akcích žen, kdy účel světí prostředky a přes všechny překážky dosáhnou kýženého výsledku.
  Hlavní program
  Cesta poroty

 • Nedílnou součástí festivalového programu jsou diskuse o proběhlých představeních. Poskytují prostor pro setkání (diváků, účastníků festivalu, tvůrčího týmu, herců, poroty, …) a debatu, otázky a témata, která s představením souvisí. Diskuzí účastníky provádí dva moderátoři. Na místě je zajištěno drobné občerstvení.
  Hlavní program
  Diskuze

 • Workshop se zaměřuje na potenciál tvůrčích zdrojů performera v procesu tvorby. Jedním z úkolů workshopu bude najít zdroje pro tvůrčí proces, které performerům umožní otevřít cesty k různým přístupům a neprobádaným souvislostem uměleckého materiálu. Prvotní podněty budou vycházet z anatomie pohybu a těla, z hry na hudební nástroje, z práce s textem i z objektu a materiálu.
  OFF: Workshopy

 • Stínodílna je inspirována dávnými orientálními postupy, kdy se stínové divadlo hrálo během dne – obecenstvo sledovalo stíny vytvářené slunečním svitem v temné jeskyni. Místo slunečního svitu využijeme světla umělého v tmavé místnosti 013, loutky z papíru, barevného plastu či přírodnin si každý tvoří podle své fantazie – z přesvědčení, že nejlepší stínovou loutku si každý vytvoří podle svých vlastních představ a schopností, neposkytujeme žádné šablony.
  OFF: Workshopy

 • “Sekta? Zjistili jsme, že všichni máme nějakou intuitivní definici, když slyšíme toto slovo. Stejně tak intuitivně můžeme rychle definovat svůj postoj. Sekty jsou špatné. Nesouhlasí s tím někdo? Můžeme si však také upřímně položit otázku, aniž bychom si nejprve odpověděli, co je sekta pro její stoupence? Latinské slovo Secta (směr, cesta, chování, zásady, předsudek, učení) pravděpodobně pochází ze slov Sequi (následovat někoho, sledovat, doprovázet) nebo Secare (odříznout, odříznout, oddělit se od něčeho). Proč se lidé přidávají k sektám? Proč je potřebují? V jakém světě tato potřeba vzniká? Co je to sekta? Planeta Země bude recyklována. Jediná šance, jak se evakuovat, je jít s námi. Následujte nás.” Next Level je diplomové představení studentů čtvrtého ročníku herectví na katedře AST v Krakově. Představení vzniklo na základě knihy Marka Millera “Sekta made in Poland” a shromážděných dokumentárních materiálů. Leitmotivem jsou nejextrémnější a nejtragičtější projevy polského spiritismu 90. let 20. století. Moment fascinace neobjevenými světy, UFO, spiritualita v jiném smyslu, než jaký nabízejí náboženské systémy, nebo touha po ztraceném společenství. Hra balancuje mezi absurditou a tragikou a poukazuje jak na posttransformační touhu po politických a duchovních vůdcích, tak na lásku k senzaci, za kterou je ve světě velkých mediálních koncernů snazší se honit. “Next Level” je pronikavá a dojemná hra o hledání duchovnosti a společenství a o zneužívání s tím spojeném. Je to hledání odpovědí na otázky o příčinách vzniku sekt a důvodech, proč v nich setrváváme, i když víme o jejich toxicitě.
  Hlavní program
  Cesta poroty

 • Setkání pedagogů a profesionálů je příležitostí pro hosty festivalu (profesionály z kulturní sféry, odborníky, profesory, porotu…), aby se mohli společně setkat, seznámit se nebo také navázat nové spolupráce. Ke zjednodušení navazování kontaktů slouží brožura Who Is Who, která sdružuje jednotlivé hosty.
  Hlavní program
  Cesta poroty

 • Dramaturgický základ představení je spojen s výběrem nejatraktivnějších a nejkonfliktnějších prvků z děje balady “Erlking”. Cesta Otce a Syna pochmurnými vesnicemi Erlkingu asociuje věčné lidské bloudění, nevědomost budoucnosti, námahu a bezmoc způsobenou ztrátami, které život přináší. Studenti jsou tvůrčím týmem vyzváni, aby prozkoumali citovou vnímavost člověka v současném světě, která vyvěrá z Erlkingu v nás a přerůstá v neutuchající proud tužeb. Kousek po kousku se Erlkingovy dcery – Touha, Láska, Rozkoš, Smutek, Deamon, Mrtvost, Přiblížení, stávají přírodní silou, přebírající jako mraveniště, posedlé křehkou lidskou povahou.
  Hlavní program

 • Tartuffe je jednou z nejznámějších Molierových komedií. Viděli jsme ji milionkrát a všichni ji známe nazpaměť. Přesto je v této klasické hře ještě nespočet neprobádaných oblastí. Tvůrci nevnímají představení Tartuffe pouze jako text, který zpochybňuje náboženské pokrytectví, ale sděluje také o patriarchátu, ekonomické nerovnosti a jakémkoli druhu nedemokratické hierarchie. Hlavní posun ve vnímání se týká postavy Orgona. Moliérův postoj k postavě Orgona je poměrně sympatický. Přestože je Orgon tím, kdo má moc nad rodinou a v podstatě způsobuje její rozvrat, Moliere s jeho zaslepeností a hloupostí soucítí a na konci hry mu dává další šanci. No a tady se tvůrci představení vydali jinou cestou a na stejný problém jako Moliere se podívali jinými očima. Výsledný produkt je Tartuffe pro 21. století, který se zabývá novými postavami, žánry a styly. Tartuffe, který jede jako dobře namazaný stroj, jenž si razí cestu do propasti.
  Hlavní program
  Cesta poroty

 • Diskotéka na bruslích! Retro Party v klubu První Patro nás vrátí do 90. let! Během setu DJ N_DREWa určitě zapomenete, v jaké době se nacházíte!
  OFF: Program
  OFF: Party

 • “Lysistrata” je komedie starořeckého dramatika Aristofana o neobyčejném činu ženy, který ukončí peloponéskou válku mezi Athéňany a Sparťany. Ženy změní dominantní mužský diskurz, když mužům odepřou sexuální výsady, aby je donutily k mírovému jednání. Postava ženy je představena jako “ničitelka války” ve společnosti, kde dominují muži, což určuje žánr hry – komedii. V našem případě témata, která v představení nastolujeme vzhledem k probíhajícím problémům, mění perspektivu žánru. Ukázalo se, že situace před rokem 411 př. n. l. koluje po staletí a v různých epochách se vyjadřovala různými formami. Mám na mysli roli žen ve věcech veřejného dění a rozhodující význam jejich jednání. Je škoda, že ženské pohlaví, které má tolik zkušeností z bojů a vítězství, musí i dnes bránit svou svobodu. Aristofanova hra vypráví o strategických akcích žen, kdy účel světí prostředky a přes všechny překážky dosáhnou kýženého výsledku.
  Hlavní program

 • Nedílnou součástí festivalového programu jsou diskuse o proběhlých představeních. Poskytují prostor pro setkání (diváků, účastníků festivalu, tvůrčího týmu, herců, poroty, …) a debatu, otázky a témata, která s představením souvisí. Diskuzí účastníky provádí dva moderátoři. Na místě je zajištěno drobné občerstvení.
  Hlavní program
  Diskuze

 • V hlasové dílně se zaměříme na naše jednotlivá energetická a tělesná centra, abychom našli autentické zdroje a výživu pro náš hlas. Skrze cvičení, která nás propojí s obsahy a tématy těchto center, postupně objevíme zakořenění hlasu v hlubokých rezonancích, emotivnost, hravost a pestrost hlasu spojeného s naší vlastní vrozenou emotivností, hlasovou jasnost a průraznost a také jemnost a procítěnost hlasu. Práce je inspirována filosofií čakrového systému člověka.
  OFF: Workshopy

 • Workshop se zaměřuje na potenciál tvůrčích zdrojů performera v procesu tvorby. Jedním z úkolů workshopu bude najít zdroje pro tvůrčí proces, které performerům umožní otevřít cesty k různým přístupům a neprobádaným souvislostem uměleckého materiálu. Prvotní podněty budou vycházet z anatomie pohybu a těla, z hry na hudební nástroje, z práce s textem i z objektu a materiálu.
  OFF: Workshopy

 • Dramaturgický základ představení je spojen s výběrem nejatraktivnějších a nejkonfliktnějších prvků z děje balady “Erlking”. Cesta Otce a Syna pochmurnými vesnicemi Erlkingu asociuje věčné lidské bloudění, nevědomost budoucnosti, námahu a bezmoc způsobenou ztrátami, které život přináší. Studenti jsou tvůrčím týmem vyzváni, aby prozkoumali citovou vnímavost člověka v současném světě, která vyvěrá z Erlkingu v nás a přerůstá v neutuchající proud tužeb. Kousek po kousku se Erlkingovy dcery – Touha, Láska, Rozkoš, Smutek, Deamon, Mrtvost, Přiblížení, stávají přírodní silou, přebírající jako mraveniště, posedlé křehkou lidskou povahou.
  Hlavní program
  Cesta poroty

 • Legendární romantické drama Friedricha Schillera LOUPEŽNÍCI. Příběh, ve kterém každý chce pro sebe něco víc a každé “já” bojuje o svůj vlastní nejšťastnější konec. “Já jsem svým nebem i peklem svým.” Ergo, ego. 84 loupežníků v podání 6 absolventů činoherního herectví. 6 postav v hlavni jednoho revolveru. GIVE ME MOOR!
  Hlavní program
  Cesta poroty

 • Pojmy jako bezpečnost, bezpečný prostor nebo inkluze neustále létají kolem nás. Zejména v oblasti takzvaných visegrádských zemí jsou to dnes téměř módní slova. Problémů, které způsobilo tak časté používání těchto pojmů, je mnoho. Začneme lokálně – studenti vystupující proti obtěžování a zneužívání moci na českých (uměleckých) vysokých školách, pokračovat můžeme v zahraničí a mimo školský systém – napadení dvou LGBTQ+ lidí v bratislavském klubu Tepláreň (SK), omezování práv žen a queer lidí v Polsku a Maďarsku a samozřejmě ruská invaze na Ukrajinu, která se týká nás všech. Co tedy znamená být v bezpečí? Překračujeme hranice zemí nebo žánrů, ale posilujeme osobní hranice? Můžeme být v bezpečí a přitom tvořit skvělé, inspirativní umění? Jinými slovy, chceme vůbec být v bezpečí? A jak s tím vším souvisí umělecká svoboda a odpovědnost? Přijďte diskutovat o těchto tématech s vybranými umělci, kteří se účastní letošního ročníku SETKÁNÍ/ENCOUNTER.
  OFF: Program
  Diskuze

 • Naše inscenace se inspirovala hrou významného představitele představitele ruského nového dramatu Ivana Vyrypajeva Červenec. Odráží naše úvahy na téma smyslu lidského života, pocitu osamělosti, se kterou se v současnosti konfrontuje čím dál větší počet (i mladých) lidí. Přirozená potřeba někam patřit, být vyslyšený a přijímaný, mnohé vede k extrémním postojům. Náš hrdina také touží po lásce a pozornosti, balancuje na tenké hraně mezi snem a skutečností, mezi racionálním uvažováním a emocemi. Abychom se poznali, nestačí poznat jen naše emoce, ale i myšlenky. Jak dlouhá je cesta mezi myšlenkou a jejím uskutečněním?
  Hlavní program

 • Naše inscenace se inspirovala hrou významného představitele představitele ruského nového dramatu Ivana Vyrypajeva Červenec. Odráží naše úvahy na téma smyslu lidského života, pocitu osamělosti, se kterou se v současnosti konfrontuje čím dál větší počet (i mladých) lidí. Přirozená potřeba někam patřit, být vyslyšený a přijímaný, mnohé vede k extrémním postojům. Náš hrdina také touží po lásce a pozornosti, balancuje na tenké hraně mezi snem a skutečností, mezi racionálním uvažováním a emocemi. Abychom se poznali, nestačí poznat jen naše emoce, ale i myšlenky. Jak dlouhá je cesta mezi myšlenkou a jejím uskutečněním?
  Hlavní program
  Cesta poroty

 • Myslíte si, že vás OFF program festivalu už nemá čím překvapit? Pak jste na omylu! Tvrdé žánry nám nejsou cizí a jsme si jisti, že naši návštěvníci v sobě mají ukryté zvíře! Přijďte ho odkrýt a nechte se unést! Moshing zaručen!
  OFF: Program
  OFF: Party

 • Nedílnou součástí festivalového programu jsou diskuse o proběhlých představeních. Poskytují prostor pro setkání (diváků, účastníků festivalu, tvůrčího týmu, herců, poroty, …) a debatu, otázky a témata, která s představením souvisí. Diskuzí účastníky provádí dva moderátoři. Na místě je zajištěno drobné občerstvení.
  Hlavní program
  Diskuze

 • Jsou křehké. Musíš jim naslouchat. Jinak je nemůžeš pořádně poznat, je to cosi na pomezí, nikdy u nich nemůžeš mít jistotu, že tu budou navždy. Můžeš jim nahlédnout do nitra, jen když je zničíš a už není cesty zpět. fakt ne. Je to život napůl cesty. Něco mezi touhou po poznání a omeletou. Konec je pravděpodobný. ad infinitum atakdále. Autorské monodrama vycházející z tématu obsese. Co je její přirozená míra? Láska, potřeba pečovat, hromadění a materialismus, touha po doteku, navracející se myšlenka, fyzické konání jako obsesivní principy položené na hranici (dis)komfortnosti.
  OFF: Program

 • Nervozita castingu, nekompromisní filmové prostředí. Hollywood, drogy, sex a rock & roll… PRODUCT, jako nový blockbuster, co spojuje evergreeny americké filmografie. Divadelní projekt imerzivního charakteru, ve kterém má divák možnost modelovat situace společně s hercem situace. Společně vytváříme scénář, film, produkt. Be brave, be your favorite actress, be a star.
  OFF: Program

 • Možnosti autorského vyjádření skrze hru, personifikaci a stylizované herectví čerpající z tradice comedie del’arte a bufoniády. Persóny. Krajiny, kde imaginace ožívá a možnost se stává skutečností.
  OFF: Program

 • Poslední večer. Gipsy swingová hudba. Pivko a skvělá společnost. Nezní to jako perfektní zakončení festivalu? Na afterparty nebudeme truchlit nad koncem festivalu, ale užijeme si ho do poslední kapky i se skvělým DJem!
  OFF: Program
  OFF: Party