Téma festivalu

(In)visibility

Nebýt vidět neznamená nebýt. A viděné ještě nemusí být nutně skutečné.

Pro oči nevidíme. Proto je někdy potřeba nahlédnout za to viditelné, aby bylo možné spatřit opravdovou podstatu věcí. Vždyť ani divadlo není jen o tom se dívat, jak nám opět připomněly poslední časy, když se divadelní budovy zavřely a nahradily je záznamy. Tak co dělá divadlo divadlem?

Zkusme znova (vědomě) přehlédnout hranice, nahlédnout pod povrch, prohlédnout do nitra a zahlédnout smysl: smysl divadla, smysl člověka, smysl setkání.
Tady a teď.

Michal Moravec, Anna Magdalena Pavlicová – vedoucí Art sekce festivalu