Workshopy

Cirkus Kus | Nový cirkus a párová akrobacie

29/03/2023 | 12:00-15:00 | DF JAMU | Místnost 105

Budeme se věnovat akrobacii ve dvojicích a ve skupinách. Budeme pracovat s těžištěm a balancováním ve dvojicích, stavět lidské pyramidy, ale také využívat různé další akrobaticko-pohybové principy (kontaktní improvizace, taneční akrobacie, ikarské hry, banket, …). Budeme pracovat nejen na správné technice, ale také na kreativním přístupu k akrobacii a akrobacie se stane naším uměleckým vyjadřovacím prostředkem. Na kurz nepotřebujete partnera.


Stínodílna divadla Líšeň

30/03/2023 | 12:00-14:00 | DF JAMU | Místnost 013

Stínodílna je inspirována dávnými orientálními postupy, kdy se stínové divadlo hrálo během dne – obecenstvo sledovalo stíny vytvářené slunečním svitem v temné jeskyni. Místo slunečního svitu využijeme světla umělého v tmavé místnosti 013, loutky z papíru, barevného plastu či přírodnin si každý tvoří podle své fantazie – z přesvědčení, že nejlepší stínovou loutku si každý vytvoří podle svých vlastních představ a schopností, neposkytujeme žádné šablony. 
WORKSHOP | Tvořivé zdroje performera | OPEN FOR OBSERVATION

29/03/2023 | 11:00-12:00 | Divadlo na Orlí

30/03/2023 | 11:00-12:00 | Divadlo na Orlí

31/03/2023 | 11:00-12:00 | Divadlo na Orlí

Andrej Kalinka | Milan Kozánek

Workshop se zaměřuje na potenciál tvůrčích zdrojů performera v procesu tvorby. Jedním z úkolů workshopu bude najít zdroje pro tvůrčí proces, které performerům umožní otevřít cesty k různým přístupům a neprobádaným souvislostem uměleckého materiálu. Prvotní podněty budou vycházet z anatomie pohybu a těla, z hry na hudební nástroje, z práce s textem i z objektu a materiálu. 
Hlasový workshop | Lucie Matyášová

31/03/2023 | 11:00-15:30 | DF JAMU | Místnost 401

V hlasové dílně se zaměříme na naše jednotlivá energetická a tělesná centra, abychom našli autentické zdroje a výživu pro náš hlas. Skrze cvičení, která nás propojí s obsahy a tématy těchto center, postupně objevíme zakořenění hlasu v hlubokých rezonancích, emotivnost, hravost a pestrost hlasu spojeného s naší vlastní vrozenou emotivností, hlasovou jasnost a průraznost a také jemnost a procítěnost hlasu. Práce je inspirována filosofií čakrového systému člověka.